سخنرانی‌های مدرسین

در راستاي تحقق اهداف تيم زود ويديو كه آموزش و توليد محتواي ويديويي براي مديران مي باشد، در اين قسمت از سايت مخاطبان ما شاهد مجموعه سخنراني هايي هستند كه در آن مطالب آموزشي ارائه شده توسط مدرسين مطرح در محيط هاي علمي معتبر كشور از جمله دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه الزهراء قرار گرفته كه كمك بسزائي به جويندگان كسب و كار هاي نوين ارائه شده است. در اين ويديو ها مدرسين در تلاش هستند كه با توجه به توانايي هاي شخصي و موقعيت هاي اجتماعي و مالي خود، به شما از تجريبات خود مطالبي را ارئه دهند. در اين فرصت پيش آمده شما مي توانيد با مشاهده اين ويديو ها و تمرين، يادگيري و خلق ايده هاي نو  به رونق كسب و كار خود كمك بسزايي داشته باشيد.

انتشار تمامي اين ويديو هاي به درخواست مدرسين بوده و تمام مراحل توليد، فيلم برداري و تدوين آن توسط تيم زود ويديو انجام شده است.